Ok, då – charken får vara kvar

Salts läsare har sagt sitt. Och som den upplysta despot jag är, lyssnar jag till folket. Jag har därför bestämt att de manuella charkdiskarna i svenska butiker ska få vara kvar. Ett tag till i alla fall, och kanske att det kan bli dispens för ytterligare någon.

charkgraf.jpg90 personer svarade på frågan om huruvida man brukar handla i manuella charken, och endast elva av dessa svarade “Aldrig” (den rosa stapeln). Nästan var fjärde, 24 procent eller 22 personer, svarade “Jag vill, men det finns ju ingen!” (gul stapel). Ett svarsalternativ som kom till på Gittos begäran, och som alltså visade sig vara väl befogat. Klicka på bilden om du vill se en större version.

Av de som lämnade kommentarer till omröstningen var det också en övervägande andel som uttalade varierande grad av sympati för charkdisken. Jag handlar som sagt nästan aldrig där, men bara för det ska inte andra tvingas avstå.

Sedär – jag kan vara ganska snäll när jag sätter den sidan till!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *