Det säger väl allt

Var just inne och kollade ställningen på Hemköps enkät om CO2-märkning. Det är nästan jämnt skägg mellan de tre alternativen, och det säger väl allt. Den här frågan är så komplex att den inte kan sammanfattas i en så enkel fråga. bild-46.png

One thought on “Det säger väl allt”

  1. Alla frågor av den här naturen är så komplexa att de inte kan sammanfattas i ett ja eller nej. Ja men… eller nej och… etc.,
    Jag kan skriva en liten utläggning om koldioxidutsläppmat, lokalproducerat vs. märkning och hur och varför jag kan välja det ena och det andra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *