Grattis, Ulf

Ulf Sjödin, marknadschef på Vin & Sprits vindivision, har tagit Sveriges första mastersexamen inom vinområdet. Salt gratulerar allra hjärtligast.

Ulfs avhandling handlar om hur priskänsliga svenska vinköpare är, och sånt tycker jag som bekant är väldigt intressant. Ett konkret faktum som Ulf funnit, efter att ha granskat försäljningsförändringen efter 11.000 olika prisjusteringar, är att köparen av vin i box är mindre priskänslig än den som köper vin i flaska.

Inte så förvånande, kanske. Dels med tanke på att svenskarna älskar sina boxar, men kanske även på grund av att den som köper vin i flaska är en överlag mer medveten konsument. Jag vet inte, men det är i alla fall en känsla jag har. Dessutom känns en tia till inte så blodigt för en låda som kostar några hundra.

3 thoughts on “Grattis, Ulf”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *