7 thoughts on “Sermanpå”

  1. “Där rasade vedtraven också” *asg*.. Lätt hänt – har hänt!

    Varför rör sig alltid veden utåt? Den ligger ju stilla?!

  2. Det undrar jag med. Nu var jag väl lite ouppmärksam och plockade lite slarvigt från mitten, men ändå. Konstigt! Tur att det bara var innersta stapeln.

  3. Jonathan
    Tack för ordet och begreppet.
    Som korsordsläsare skall jag lägga det på minnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *