En fördom bekräftad

Föredraget om sociologiska faktorer kring måltiderna bekräftade mycket tydligt en fördom som jag – efter att ha jobbat en hel del i Danmark – känt mig ganska säker på en längre tid: danskarna är mer rigida och traditionalistiska än alla vi andra nordbor.

One thought on “En fördom bekräftad”

  1. Man gjorde en jämförelse mellan svenska och danska lagar, eftersom uppfattningen var att Sverige var så rigid och paragrafryttande. Men det visade sig att Danmark hade mer regler och lagar och mer administrativt komplicerat än Sverige. Det var en intressant studie. Alla danskar trodde att Sverige var värst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *