Annat språk idag

Första föredraget idag hölls på utmärkt engelska och var dessutom ruggigt intressant (om sociologiska faktorer runt mat och måltider – jag återkommer om detta, lovar).

Det följdes av en finsk kvinna som pratade fullständigt korrekt engelska, men med så dåligt uttal att det ändå var svårt att hänga med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *