Åpp

Hetaste uttrycket just nu i den unga generationen, a k a Lilla Larsson, tre år: “Åpp!”

Åpp interjektion
1: Utrop med grundbetydelsen “Ja!” Kan användas i många sammanhang.

Exempel:

Är du hungrig?

Åpp!

Fryser du?

Åpp!

Oj, har du ritat den fina teckningen?

Åpp!

Är det en gubbe?

Nej, tokpappa!

Nähä, är det en… apa?

Åpp!

…och så vidare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *