Nu jäsiken!

Nu ska det bli ordning på papiren här. För er info har bloggarhatten, journalisthatten och programmerarhatten lagts på hyllan till förmån för ekonomichefens hatt.

Bokslut stundar och kaffekatastrofen ska förvandlas till ett under av ordning och reda med rader av snygga pärmar. Ryggraden i mitt CV är trots allt en 95-procentig revisorsexamen. 🙂

Fast nu måste jag sluta. IT-mamman ska gå stavgång med grannfruarna, så mina barn behöver mig. Få se, var lade jag pappahatten nu då? Ah, där är den – under försäljarhatten och fotbollstränarhatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *