Så handlar salts besökare

La ut en fråga i förra veckan, och nu har 82 personer svarat. Det var över förväntan, måste jag säga – jag tackar för responsen! Svaret på den förra frågan “Hur ofta handlar du mat?” visar att ganska precis hälften, 41 av 82, handlar “mer än tre gånger per vecka.” En av dem är jag, och jag trodde kanske fler skulle kvala in i den fållan.

Mer förvånad är jag kanske över att hela tio procent av bloggens besökare svarat “Så sällan som möjligt” på detta djupt filosofiska spörsmål.

Men så är det, livet är fullt av överraskningar! Nu finns en ny fråga för dig att ta ställning till, och svaren på den förra hittar du här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *