Nu ligger jag risigt till

En artikel i nyhetsbrevet Ekonominyheterna får mitt blod att rusa: Skatteverket slår i en ny rapport fast att alla egenföretagare fifflar mer eller mindre. Hur har de kommit fram till det? Läs följande citat:

“Vi antar att det finns en koppling mellan inkomst och konsumtion, att oavsett om du är egenföretagare eller löntagare köper du livsmedel för lika stor andel av din inkomst(Stellans kursivering), säger Per Engström, forskare på nationalekonomiska institutionen på Uppsala Universitet, som skrivit rapporten som Skatteverket använder sig av.

Man – I’m in deep shit. Real deep. Hoppas man får ha med sig dator på kåken…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *