Vill du vara med i en bloggundersökning?

Jag har blivit tillfrågad om att delta i en undersökning om bloggar. Undersökningen genomförs av en PR-byrå, och den information som samlas in kommer att ligga till grund för en magisteruppsats vid Stockholms Universitet.

En del av frågorna gäller bloggande i allmänhet, andra handlar specifikt om denna blogg. Så jag blir jätteglad om du vill delta – då får ju jag en chans att lära känna dig lite mer också! Det tar bara några minuter att svara på frågorna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *