Scans framtid – en rysare

Hur ska det gå för Scan? Sveriges största köttföretag har placerat sig själv i skyltfönstret och hoppas kunna sälja hela verksamheten. Två finska bolag tampas om bytet: HK Ruokatalo som har omfattande verksamhet i Baltikum och Polen och Atria som äger svenska Lithells.

Bönderna som äger Scan ska bestämma vem som får köpa. Igår röstade de ja till en affär med HK Ruokatalo. Men det var bara knappt två tredjedelar som röstade ja till en ändring av Scans stadgar – en ändring som är nödvändig för att affären ska kunna genomföras. Den frågan måste nu tas upp igen, på en ny stämma den 21 december. Och då måste minst två tredjedelar rösta ja. Minst 50 av de 75 fullmäktigeledamöterna. På gårdagens stämma var det 49 som röstade ja…

Ni fattar – vilken nagelbitare!

Atria, som vill köpa en bit av Scan men inte hela bolaget, lockar med att man kommer att fortsätta garantera att Scans kött kommer från svenska djur. Det tycker bönderna är viktigt, kanske tillräckligt viktigt för att stoppa affären med HK Ruokatalo och gå till Atria istället.

Men om Atria köper Scan, hamnar en stor del av den svenska köttindustrin (Lithells, Pärsons och Scan med mera) under samma hatt. Och det kanske inte Konkurrensverket godkänner.

Som sagt: Ni fattar – detta är årets rysare.

2 thoughts on “Scans framtid – en rysare”

  1. Hej Ekologiska Guiden!

    Atria är från Finland. Det är ett börsnoterat bolag där några bondeägda föreningar (tre tror jag, inte helt säker) har majoriteten av rösterna. För övrigt är HK Ruokatalos ägarsituation nästan identisk, med en skillnad: En enda bondeförening har röstmajoriteten själv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *